नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

नारायणी अस्पताल

वीरगन्ज, नेपाल

  नारायणी अस्पताल

Details Image

नारायणी अस्पताल नेपालको नारायणीमा स्थित एक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान हो, जसमा पूर्णकलिन चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दैछ र उत्कृष्ट रोगी देखभालमा प्रसिद्ध छ। अस्पतालमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रयोगशाला, उच्च योग्यताका चिकित्सकहरू, विशेषित विभागहरू, औपचारिक प्रयोगशाला, औपचारिक उपचार, औपचारिक उपचारमा उत्कृष्टता, र सहयोगपूर्ण चिकित्सकहरूको एक पर्वपर टोली प्रयोग गरिएको छ। नारायणी अस्पताल आफ्नो रोगीहरूको लागि एक सहानुभूत र करुणामय वातावरण प्रदान गर्दैछ र सम्पूर्ण समर्पणमा रहेको छ। अस्पतालले स्थानीय समुदायसँग स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, चिकित्सा शिविरहरू, र शैक्षिक पहलहरूमा सक्रिय योगदान गर्दछ र विशेषत: अवशेषक क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच र ज्ञानमा सुधार गर्नका लागि प्रयास गर्दछ।