नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

नारायणी अस्पताल

वीरगन्ज, नेपाल

सुझाब तथा प्रतिक्रिया

If you have any queries please fill this form or contact our office. Thank you.

सम्पर्क ठेगाना

नारायणी अस्पताल

छपकैया-३ , वीरगन्ज, नेपाल

फोन नम्बर : +977-051-521993

narayanihospitalbirgunj@gmail.com

हामीलाई तपाईको प्रतिक्रिया कुनै पनि समय पठाउनुहोस।

http://narayanihospital.gov.np/en

हाम्रो आधिकारिक साइट