• All Departments
 • Anaesthesiology
 • Cardio Medicine
 • Dental
 • Dermatology
 • ENT Head Neck
 • Family Planning
 • General Medicine
 • Gynaecology
 • Orthopedics
 • Pathology
 • Pediatrics
 • Physiotherapy
 • Surgery

Dr. Arun Kumar Singh

Dr. Khalid Hasan

Dr. Anamul Haque

Dr. Mukesh Agrawal

Dr. Rajdev Pd. Kushwaha

Dr. Saroj Kumar Singh

Dr. Atulesh Kumar Chaurasiya

Dr. Monica Yadav Singh

Dr. Neelam Chaurasiya

Dr. Birendra Bdr. Pradhan

Dr. Arun Kumar Karn

Dr. Soni Jha

Dr. Surendra Pd. Chaudhary

Dr. Amod Shrestha

Dr. Rohit Gupta

Dr. Akash Gupta

Dr. Ranjit Raut

Dr. Bimala Maharjan Bachhar

Dr. Preeti Yadav

Dr. Dipti Yadav

Dr. Anee Pandey

Dr. Asmita Upadhayaya

Dr. Sailesh Thakur

Dr. Prabin Singh

Dr. Navin Jha

Dr. Shyam Babu Sah

Dr. Vivek Kumar Yadav

Dr. Anu Priya Tripathi

Dr. Bhola Bachhar

Dr. Roshan Ali

Dr. Dilip Kumar Chaurasiya

Dr. Rama Shankar Gupta

Dr. Rampukar Shah

Dr. Sandesh Yadav

Dr. Uday Narayan Singh

Dr. Deepak Kushwaha

Dr. Jharilal Prasad Jaiswal

Dr. Rakesh Tiwari

Dr. Ram Kishor Singh

Dr. Saroj Roshan Das

Dr. Suraj Kurmi

Dr. Rakesh Kumar Sah

Dr. Surendra Pd. Chaudhary

Mr. Uday Mishra

Mr. Om Prakash Shah