नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

नारायणी अस्पताल

वीरगन्ज, नेपाल

एनेस्थेसियोलोजी तथा सघन उपचार

एनेस्थेसियोलोजी तथा सघन उपचार
डा. रामपुकार शाह
डा. रामपुकार शाह

प्रमुख परामर्शदाता एनेस्थेसियोलोजिस्ट

HOD of Anesthesiology